Lundberg247.fi > Tietosuojasuunnitelma | Kirjaudu sisään

Tietosuojasuunnitelma

Tietosuojasuunnitelma

Tämä tietosuojasuunnitelma kertoo kuinka Oy Bike Group Finland Ltd (aputoiminimi Pyöräliike Lundberg) kerää, käsittelee ja luovuttaa antamiasi henkilötietoja. Tietoja käytetään vain tämän suunnitelman mukaisesti. Oy Bike Group Finland Ltd:llä on käytössään erilaisia rekistereitä, jotka kuvataan tässä suunnitelmassa. Käyttämällä verkkosivujamme ja asioimalla myymälässämme hyväksyt, että antamiasi tietoja käytetään tässä suunnitelmassa mainitulla tavalla. Päivitämme suunnitelmaa aika ajoin ja löydät uusimman version aina verkkosivuiltamme kohdasta “Rekisteriseloste” tai “Tietosuojasuunnitelma”. Tämä suunnitelma annetaan myös tiedoksi kaikille Oy Bike Group Finlandin työntekijöille ja sen asiakkaiden henkilötietoja käsitteleville yhteistyökumppaneille.

Rekisterinpitäjä:
Oy Bike Group Finland Ltd
Pyöräliike Lundberg
Santaniitynkatu 2
04250 Kerava
Y-tunnus: 1835847-3
p. 09-2948456
lundberg@lundberg.fi


Yhteyshenkilö:
Jani Helkiö
Oy Bike Group Finland Ltd
Santaniitynkatu 2
04250 Kerava
09-2948456
jani.helkio@bikegroup.fi


Rekisteri: Asiakasrekisteri

1. Tallennettavat tiedot: Täysi-ikäisen Etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostettavan tuotteen (polkupyörä) tunnistetiedot ja mahdollinen lupa sähköpostiosoitteen käyttöön markkinointitarkoituksissa.
2. Tietojen keräys: Edellämainitut tiedot kysytään asiakkaalta suullisesti polkupyörän ostotodistuksen täytön yhteydessä tai siirretään verkkokaupasta tilaustiedoista. Myös vakuutusyhtiöiden hankintapalvelut voivat lähettää tilauksia, jotka sisältävät asiakkaiden henkilötietoja.
3. Tietojen käyttö: Asiakassuhteen hoito, mahdollisiin tuotevirheiden käsittelyihin liittyvät asiat, valmistajien takaisinkutsuista informointi ja ostetun tuotteen omistussuhteen toteaminen.
4. Tietojen säilytys: Asiakasrekisterin tiedot säilytetään toistaiseksi tai kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Vakuutusyhtiöiden hankintapalveluiden lähettämät tilaukset poistetaan heti, kun tilaus on toimitettu ja se kuitataan maksetuksi.
5. Tietosuoja ja käsittelijät: Tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla, palomuurilla ja virustorjuntaohjelmalla suojatuilla tietokoneilla ja yrityksen palomuurilla ja salasanalla suojatulla sisäisellä palvelimella. Tietoihin on pääsy myymälässä toimivalla henkilöstöllä.
6. Tietojen siirto ja luovutus: Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Suostumuksensa sähköpostimarkkinointiin antaneiden sähköpostiosoitteet siirretään yrityksen itsensä hallinnoimaan rekisteriin “Uutiskirje”. Muita tietoja ei siirretä. Siirrosta vastaa yrityksen markkinoinista vastaava työntekijä.

Rekisteri: Verkkokauppa

1. Tallennettavat tiedot: Täysi-ikäisen Etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilattu tuote, sekä mahdollinen suostumus suoramarkkinointiin.
2. Tietojen keräys: Tiedot tallentuvat verkkokauppajärjestelmään tilauksen teon yhteydessä. Rekisterinpitäjä ei käsittele maksu- tai luottokorttitietoja. Maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oy. Asiakas voi myös rekisteröityä käyttäjäksi ilman tilauksen tekoa.
3. Tietojen käyttö: Tallennettuja tietoja käytetään tilatun tuotteen toimittamiseksi tilaajalle ja polkupyörän tapauksessa osto-/takuutodistuksen laatimiseen, sekä mahdollisten reklamaatioiden aiheellisudeen todentamiseen ja asiakassuhteen hoitoon.
4. Tietojen säilytys: Verkkokauppa -rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi tai kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista. Palautuneet ja peruuntuneet tilaustiedot poistetaan järjestelmästä heti.
5. Tietosuoja ja käsittelijät: Tiedot säilytetään OVH-Hostingin palvelimella, SSL-suojatulla yhteydellä. Verkkokaupan hallinta on suojattu salasanalla ja siihen on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän henkilöstöön kuuluvilla, verkkokauppatilausten hoitamisesta vastuussa olevilla henkilöillä.
6. Tietojen siirto ja luovutus: Verkkokaupasta tilaavan henkilön etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti voidaan luovuttaa rahdinkuljettajalle sikäli kun se on tilauksen toimittamisen kannalta välttämätöntä. Rekisterinpitäjän kuljetussopimuskumppaneita ovat Posti Oyj, Matkahuolto ja Netlux. Tilauksen yhteydessä suostumuksensa suoramarkkinointiin antaneen tilaajan sähköpostiosoite siirretään rekisteriin “Uutiskirje”. Siirrosta vastaa yrityksen markkinoinnista vastaava henkilö. Polkupyörän tilauksen yhteydessä tilaajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilatun pyörän tiedot siirretään rekisteriin “Asiakasrekisteri”.

OVH-Hostingin tietosuoja

Tietojenkäsittely Posti

Matkahuollon rekisteriseloste

Tietosuojaseloste Paytrail

Rekisteri: Huolto

1. Tallennettavat tiedot: Etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
2. Tietojen keräys: Tiedot pyydetään asiakkaalta suullisesti tämän tuodessaan polkupyörää huoltoon.
3. Tietojen käyttö: Tallennettuja tietoja käytetään huollossa olevan pyörän valmistumisesta ilmoittamiseen, omistusoikeuden toteamiseen ja asiakassuhteen hoitoon esimerkiksi reklamaatiotapauksissa.
4. Tietojen säilytys: Tietoja säilytetään 2 vuoden ajan mahdollisten tuotevirhevaatimusten oikeellisuuden toteamiseksi.
5. Tietosuoja ja käsittelijät: Käsitellyt, paperiset huoltotositteet siirretään myymälän sulkemisen jälkeen lukittuun arkistokaappin. Arkistoon on pääsy myymälähenkilökunnalla. Yli 2 vuotta vanhat tositteet hävitetään tietosuoja-astian kautta.
6. Tietojen siirto ja luovutus: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niistä koosteta erikseen jäsenneltyä rekisteriä. Poikkeuksena mainittava mahdollinen laskulla veloitettava huolto, jolloin asiakkaan tiedot siirretään rekisteriin “Laskutusasiakkaat”.

Rekisteri: Laskutusasiakkaat

1. Tallennettavat tiedot: Henkilön tai yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja yrityksen Y-tunnus.
2. Tietojen keräys: Tiedot voidaan kysyä suullisesti myymälässä, puhelintilauksen yhteydessä tai sähköpostin kautta.
3. Tietojen käyttö: Tallennettuja tietoja käytetään laskujen lähettämiseen ja maksujen vastaanoton seurantaan.
4. Tietojen säilytys: Tietoja säilytetään yrityksen käyttämässä Procountor-taloushallintojärjestelmässä. Tietoja säilytetään toistaiseksi kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista.
5. Tietosuoja ja käsittelijät: Laskutusasiakkaiden rekisteriin on rajoitettu pääsy kolmella Oy Bike Group Finland Ltd:n henkilökunnan jäsenellä. Pääsy on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, salasanalla ja mobiilisovelluksen varmenteella. Oy Bike Group Finlandin reskontraa hoitavan tilitoimisto Kirjausketju Oy:n vastuuhenkilöillä on pääsy laskutustietoihin saapuvan rahaliikenteen kohdentamiseksi.
6. Tietojen siirto ja luovutus: Rekisterin tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille.

Finago (Procountor) tietosuojaseloste

Kirjausketju Oy:n käytännöt

Rekisteri: Uutiskirje

1. Tallennettavat tiedot: Sähköpostiosoite
2. Tietojen keräys: Yrityksen verkkosivuilla ja Facebook-sivulla sijaitsevat sähköiset lomakkeet, polkupyörän oston yhteydessä annettu suullinen suostumus suoramarkkinointiin ja satunnaiset paperilomakkeet.
3. Tietojen käyttö: Tallennettuja tietoja käytetään markkinointiin, tapahtumakutsuihin, uutuuksista tiedottamiseen ja mahdollisista tuotteiden takaisinkutsuista tiedottamiseen.
4. Tietojen säilytys: Tietoja säilytetään toistaiseksi, kunnes rekisteröity on omatoimisesti poistunut postituslistalta tai pyytänyt tietojensa poistamista.
5. Tietosuoja ja käsittelijät: Uutiskirjerekisteriin on pääsy yrityksen markkinointivastaavalla. Uutiskirjerekisteriä säilytetään markkinointisähköpostipalveluita tarjoavan Mailchimpin suojatulla yhteydellä varustetulla palvelimella. Pääsy palveluun on suojattu yksilöllisellä salasanalla ja käyttäjätunnuksella.
6. Tietojen siirto ja luovutus: Rekisterin tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille


Mailchimpin tietosuojakäytäntö

Yritys henkilötietojen käsittelijänä

Oy Bike Group Finland toimii rekisterinpitäjän roolin lisäksi myös henkilötietojen käsittelijänä, jolloin varsinainen rekisterinpitäjä on kolmas osapuoli. Jos asiakas hakee myymälässä luottoa, hänen henkilötiedoistaan tallennetaan seuraavat: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja mahdolliset palkkatiedot.
Rekisterinpitäjänä toimii tällöin Resurs Bank Ab (Suomen sivuliike) tai Handelsbanken Rahoitus Oyj, joiden kanssa Oy Bike Group Finlandilla on voimassa olevat sopimukset. Sopimuskumppanit sitoutuvat käsittelemään henkilötietoja tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.
Luottoasiakkaiden tiedot tallennetaan Oy Bike Group Finlandin maksuliikennettä hoitavan tilitoimiston, Kirjausketju Oy:n arkistoon luottoyhtiöiden tilityksen seurantaa varten. Sopimuskumppanina Kirjausketju Oy hallinnoi myös rekisteriä Oy Bike Group Finlandin työntekijöiden henkilötiedoista palkanmaksun toteuttamiseksi. Nämä tiedot sisältävät nimen, osoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, henkilötunnuksen ja tilinumeron.
Työterveyshuollon sopimuskumppanina toimii toimii Lääkärikeskus Aava, jolla on rekisterissään Oy Bike Group Finlandin työntekijöiden henkilötiedot.

Resurs Bankin tietosuojaseloste

Handelsbankenin tietosuojaseloste

Kirjausketju Oy:n käytännöt

Rekisteriseloste Aava työterveyshuolto

Muu epäsäännöllinen henkilötietojen käsittely

Oy Bike Group Finland Ltd voi tallentaa väliaikaisesti asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen esimerkiksi tilattavaa tuotetta varten. Näitä tietoja ei säilytetä sen jälkeen kun tilattu tuote on saapunut, asiakkaalle ilmoitettu ja tilattu tuote on noudettu. Yritys käyttää viestintäkanavinaan myös sähköpostia. Sähköpostiin tallentuu asiakkaan sähköpostiosoitteen lisäksi tämän vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot. Sähköpostilaatikkoon tallentuneet viestiketjut poistetaan säännöllisesti 3 kuukauden välein tai jos asiakas pyytää tietojensa poistamista. Yrityksen sähköpostilaatikkoon on pääsy myymälän henkilökunnalla ja pääsy on suojattu salasanalla.

Google Analytics

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics –evästeitä sivustomme toiminnan tehostamiseksi ja ostopolun määrittämiseksi. Analytics tallentaa IP-osoitteen ja maantieteellisen sijainnin, mutta sitä ei voida kohdentaa yksittäiseen ihmiseen. Google Analytics –evästeet säilyvät 26 kuukautta, jonka jälkeen ne vanhenevat automaattisesti.

Google tarjoaa useimpiin selaimiin ilmaisena lisäosana saatavan opt-out –toiminnon, jolla voit halutessasi käyttää verkkosivua ilman, että tietoja tallentuu.
Google Analytics Optout

Tawk.to –chat

Käytämme yhtenä asiakaspalvelukanavana Tawk.to –asiakaspalveluchattia. Chat-ohjelma ei tallenna sivustolla vierailevien IP-osoitetietoja. Verkkokauppaamme rekisteröityneiden asiakkaiden nimi näkyy sovelluksessa, jos asiakas on kirjautunut verkkokauppaamme chat-keskustelun aloittaessaan. Mahdolliset chatin kautta luodut selvityspyynnöt “Ticket” poistetaan heti, kun hoidettavaksi annettu asia on saatu ratkaistua. Chat-palveluumme on rekisteröity kolme yrityksen henkilökunnan jäsentä. Kullakin heistä on oma käyttäjätunnuksensa ja pääsy palveluun on suojattu salasanalla. Oy Bike Group Finland ei käytä ulkopuolisia chat-asiakaspalvelijoita.

Sosiaalinen media

Oy Bike Group Finland Ltd hallinnoi Facebook-sivua (Pyöräliike Lundberg), jossa on vapaaehtoisesti sivusta “tykkääviä” ja yrityksen sivua seuraavia, Facebookiin rekisteröityneitä käyttäjiä. Kukin käyttäjä päättää itse, mitä tietoja haluaa Facebookin muiden käyttäjien itsestään näkevän. Oy Bike Group Finland käyttää markkinointiin Facebook- ja Instagram –mainoksia. Osa mainoksista kohdennetaan demografiatietojen mukaan, joita käyttäjät ovat antaneet Facebookille. Näissä mainoskampanjoissa rekisterinpitäjä on Facebook. Oy Bike Group Finland ei käytä mainosten kohdentamiseen seurantaevästettä, kuten Facebook-pikseliä, eikä mainoksia kohdenneta kohti yksittäisiä henkilöitä. Henkilö voi koska tahansa lopettaa yrityksen Facebook-sivusta tykkäämisen tai sen seuraamisen. Mahdollisissa kilpailuissa henkilötietojen julkaisu tapahtuu aina kilpailuun osallistujan suostumuksen kautta. Oy Bike Group Finland käyttää yhtenä asiakaspalvelukanavaan Facebookin yksityisviesti-ominaisuutta. Nämä keskusteluketjut poistetaan 6 kuukauden välein tai aiemmin, jos keskustelun toinen osapuoli näin vaatii. Yrityksen Facebook-sivun ylläpitoon ja keskusteluketjuihin on pääsy neljällä yrityksen henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä.

Facebookin käytännöt

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tieto siitä, mitä tietoja sinusta on tallennettu, oikaista niitä, estää niiden siirto tai pyytää niiden poistamista yhdestä tai kaikista rekistereistämme. Halutessasi voit myös olla luovuttamatta tietojasi tai luovuttaa vain haluamasi tiedot myös pyörän oston yhteydessä myymälässämme tai pyörää huoltoon tuodessasi. Huomioithan kuitenkin tällöin, että tietojen puutteellisuus tai puuttuminen kokonaan saattaa vaikeuttaa asiakassuhteen hoitoa ja esimerkiksi takuuasioiden käsittelyä tulevaisuudessa. Mahdolliset kyselyt rekisteriin tallennetuista tiedoista ja oikaisu- sekä poistopyynnöt pyrimme käsittelemään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 14 päivän aikana pyynnön saapumisesta.

Rekisteriin tallennettujen tietojen kyselyt ja oikaisu- tai poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti, allekirjoitettuna osoitteeseen:

Oy Bike Group Finland Ltd
Tietosuojasta vastaava henkilö
Santaniitynkatu 2
04250 Kerava


Uutiskirje –rekisteristä voit poistua klikkaamalla minkä tahansa meiltä saamasi uutiskirjeen alareunassa olevaa “poistu listalta” –linkkiä tai pyytämällä poistoa sähköpostitse siitä osoitteesta, johon uutiskirje on alun perin lähetetty.

Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, peruuttaa mahdollinen aiemmin annettu suostumus henkilötietojesi käsittelyyn ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 Ostoskori

Oy Bike Group Finland LTD, Myymälän aukioloajat, Ma-Pe 9.00-18.00 / La 9.00-14.00, Santaniitynkatu 2, 04250 Kerava, Finland
puh. (09) 294 8456, sähköpostiosoite lundberg@lundberg.fi
Viimeksi päivitetty 2022-01-27 11:58:38